Prop. 137 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget