St.prp. nr. 36 (1998-99)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Albania, underskriven i Oslo den 14. oktober 1998

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Albania, underskriven i Oslo den 14. oktober 1998

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget