St.prp. nr. 22 (1999-2000)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Uganda, underskriven i Kampala den 7. september 1999

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Uganda, underskriven i Kampala den 7. september 1999

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget