Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skatteavtale Norge - Belgia

Skatteavtalen mellom Norge og Belgia ble undertegnet 23. april 2014 og trådte i kraft 26. april 2018. Avtalen er for tiden under reforhandling.

Skatteavtalen er inntatt i Prop. 100 S (2013-2014)

Gjensidige overenskomster

I medhold av artikkel 24 punkt 3 er det inngått gjensidige overenskomster om tolkning og anvendelsen av avtalens bestemmelser for norske nasjonale eksperter med arbeidsopphold i Belgia (PDF).

Gammel avtale (1988)

Skatteavtalen mellom Norge og Belgia ble undertegnet 14. april 1988 og trådte i kraft 4. oktober 1991. Avtalen ble senere endret ved protokoll undertegnet 10. september 2009. Protokollen trådte i kraft 19. juli 2013. Avtalen med etterfølgende endringsprotokoll opphørte med virkning fra 1. januar 2019.

Til toppen