Skatteavtale Norge - Belgia

Skatteavtale: Belgia

 

__________________________

Artikkel 27 (utveksling av opplysninger) er endret ved protokoll, undertegnet 10. september 2009. Se Prop. 35 S (2009-2010)

Til toppen