Prop. 100 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget