Skatter og avgifter

Skatteavtale Norge - Bosnia Hercegovina

Skatteavtale

Bosnia Hercegovina

 

Skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia ble ved noteveklsling av 20. august 2008 gitt anvendelse for Bosnia Hercegovina fra og med inntektsåret 2009. Den særskilte bestemmelsen i artikkel 15 (3) som gjelder offentlig lønn, skal ikke få anvendelse for personer bosatt i Norge. Se note.