Skatteavtale Norge - Jamaica

Skatteavtale: Jamaica

 

Del 1 : Proposisjonsteksten

Del 2 : Avtalen - norsk tekst

Del 3 : Avtalen - engelsk tekst 

-------------------

Artikkel 27 (utveksling av opplysninger) er endret ved protokoll, undertegnet 4. desember 2012. Se Prop. 62 S (2012-2013)