St.prp. nr. 21 (1999-2000)

Om samtykke til ratifikasjon av en skatteavtale mellom Norge og Spania, undertegnet i Madrid den 6. oktober 1999

Om samtykke til ratifikasjon av en skatteavtale mellom Norge og Spania, undertegnet i Madrid den 6. oktober 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget