Skatteavtale Norge - Kroatia

Skatteavtale

Kroatia

Skatteavtalen mellom Norge og Jugoslavia ble ved noteveklsling av 06.03.1996 gitt anvendelse for Kroatia fra samme dato.Den særskilte bestemmelsen i artikkel 15 (3) som gjelder offentlig lønn, skal ikke få anvendelse for personer bosatt i Norge. Se note.