Skatteavtale Norge - Tyrkia

Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia ble undertegnet 15. januar 2010 og trådte i kraft 15. juni 2011.

 

Skatteavtalen er inntatt i Prop. 162 S (2009-2010)

 

Kompetent myndighetsavtale

____________

Gammel avtale (1971)

Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia ble undertegnet 16. desember1971og trådte i kraft 31. januar 1976. Avtalen opphørte med virkning fra 1. januar 2012.