St.prp. nr. 32 (1997-98)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Cara

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Caracas den 29. oktober 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget