Finnmárkkuláhka

Go Finnmárkkuláhka bođii fápmui suoidnemánu 1. beaivvi 2006, de sirdojuvvui 95% Finnmárkku eanaviidodagas báikkálaš eaiggáduššamii Finnmárkkuopmodaga bokte. Ná leat fylkka ássit ožžon eaiggáduššanrievtti daidda eatnamiidda ja čáziide maid Statsskog ovdal hálddašii. Dás sáhtát lohkat eanet Finnmárkkulága birra.

Finnmarkkulahka

 

Válddahallama leat Justiisadepartemeanta ja Gielda- ja guovlodepartemeanta ráhkadan.

Lága sisdoalu oktiigeassu

Dokumeanttat

Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

Lága fápmuiboahtin

Nuppástusat eará lágain

Finnmárkkuopmodat

Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

Leahkki vuoigatvuođaid gárten

Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

Finnmárkkulága váldosisdoallu

Finnmárkkuláhka – vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

Dieđihangihpa Finnmárkkulága birra

Johtilisválljen