Nesnai álggahit oahpaheaddje- ja mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris.

Jo čakčat 2022 sáhttá váldigoahtit oahpaheaddje- ja mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu Nesnas.

– Lean hui movtta, go ná árrat leat gávdnan čovdosa, vai studeanttat besset fas ohcat oahpaheaddje- ja mánáidgárdeohppui Nesnai. Mii leat áibbas sorjavaččat dán gelbbolašvuođas Helgelandas ja Davvi-Norggas, dadjá dutkan- ja alit oahpu ministtar Ola Borten Moe (Gb).

Davvi universiteahta stivra mearridii 2019 heaittihit Campus Nesna. Dan rájes lea álbmot áŋgirit bargan alit oahpu doalaheami beales, ja ráđđehus lea oaidnán mávssolažžan gávdnat čovdosa johtilit.

– Mun lean danin dáhtton Davvi universiteahta fállat oahpaheaddje- ja mánáidgárdeoahpu Nesnas 2022 čavčča rájes, dadjá Borten Moe.

Ráđđehus árvvoštallá sáhttetgo álggahit eará oahppofálaldagaid. Davvi universiteahtta ja Máhttodepartemeantta gulahallet Nesna viidásut ovddideami hárrái eará mávssolaš oasálaččaiguin, nu mo gielddain, fylkkagielddain ja guovllu ealáhusaiguin, vai bastet ovddidit doaimmaid. Áigot maid ásahit universiteahttaguovddážii báikkálaš njunušgotti, mii oažžu mávssolaš doaimma dan barggus.

– Mii oaidnit Nesnas ollu gelddolaš vejolašvuođaid. Mii árvvoštallat earret eará ásahit nationála guovddáža, mas lea mávssolaš doaibma guovlluvuđot alit oahpu ja dutkama ovddideames olles riikkas, dadjá Borten Moe.

Politihkalaš ovddasvástádus

Ráđđehus árvvoštallá Hurdal-prinsihppacealkámuša vuođul galgágo mávssolaš oahppobáikkiide ja -fálaldagaide sihkkarastit politihkalaš vuođu. Nesna oahpaheaddje- ja mánáidgárdeoahpu láhkavuođđu lea gonagaslaš resolušuvnnas.

– Buorit oahppofálaldagat miehtá riikka lea politihkalaš ovddasvástádus, ja dan ovddasvástádusa mii váldit dál, dadjá Borten Moe.

– Ráđđehus lea Máhttodepartemeantta bokte min eaiggát, ja dilli lea nu ahte eaiggát dat mearrida, dadjá Davvi universiteahta stivrrajođiheaddji Øyvind Fylling-Jensen.

– Go Ráđđehus lea dál dáhtton Davvi universiteahta ásahit mánáidgárde- ja vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu Nesnai čakčii 2022, de Davvi universiteahta vuordá ja eaktuda konstruktiiva ja buori ovttasbarggu buot berošteddjiiguin. Mii fertet geahččat ovddos guvlui ja leat hutkát. Dušše konstruktiiva ovttasdoaibmamiin ja gulahallamiin nagodit sihkkarastit buori, guhkes áigge čovdosa Nesnai, dadjá Fylling-Jensen. 

Stivra meannuda čuovvuleami rámmaid juovlamánu 9. beaivvi stivrračoahkkimis.

– Viidásut barggus lea maid mávssolaš, ahte Davvi universiteahtta ja Máhttodepartemeanta ovttas ohcet buriid ja bistevaš čovdosiid, dadjá stivrrajođiheaddji.

– Lean hui duhtavaš go mii nu oanehaš áiggis leat ožžon sadjái alla kvaliteahta, buriid oahppofálaldagaid Nesnai. Anán mávssolažžan ovddidit eanet buriid ja mávssolaš oahppofálaldagaid guovllu ja riikkaoasi dárbbuide ovttas Davvi universiteahtain ja universiteahttaguovddážiin, dadjá Borten Moe.