Gelbbolašvuohta mánáidgárddis

Bargiid fágalaš ja persovnnalaš gelbbolašvuohta lea mánáidgárddi deháleamos resursa ja ovdehussan dasa ahte mánáidgárdi šaddá buorre sadji gos árvvut, fuolaheapmi, duhkoraddan, oahppan ja sosiála erohusaid dássen vuhtiiváldojuvvo.

Mánáidgárdi nu go pedagogalaš servodatásahussan rievdaduvvo ja ovdána dađistaga. Mánáidgárddiid kvalitehtaovdáneapmi mearkkaša ahte bargiid gelbbolašvuohta maid ovdána dađistaga. 

Ráđđehus áigu mánaidgárdesuorggis nannet gelbbolašvuođa, earret eará:

  • Nannet mánáidgárdeoahpaheddjiid vejolašvuođaid ovdánit fágalaččat
  • Oahpahit eanet mánáidgárdeoahpaheddjiid
  • Viidáset ovdánahttit mánáidgárddiid guoskevaš gelbbolašvuođadoaimmaid
  • Nannet liige- ja lasseoahppofálaldagaid vai eanet bargit ožžot formála mánáidgárdefágalaš oahpu.
  • Nannet fágaskuvlafálaldagaid vuoruhuvvon surggiin.
  • Joatkit jođiheddjiidoahpu mánáidgárdejođiheddjiid ja veahkkejođiheddjiid várás
  • Láhčit dili vai bargiin lea dárbbašlaš gelbbolašvuohta hábmet buorre ja oadjebas fuolahan- ja oahppanbirrasa, ja vuosttaldit givssideami mánáidgárddis

Giella mánáidgárddis

Ráđđehusa ulbmil lea ahte mánát geain lea heajos giellamáhttu ovdal go skuvlii álget, galget oažžut dárbbašlaš veahki, sihke mánáidgárdemánát ja mánát geat eai leat mánáidgárddis.

Buorit gulahallannávccat ja buorre giella lea ovdehussan searvamii, oahppamii ja ovdáneapmái. Buoridan dihte mánáid ja nuoraid giella-, čállin- ja lohkangálggaid ferte árrat álggahit ulbmillaš doaibmabijuid.

Mánáidgárdemánáin galget leat buorit gielalaš vejolašvuođat čuovvut oahpahusa go skuvlii álget.

Ráđđehusa gelbbolašvuođastrategiijas mii guoská mánáidgárdebargiide, lea mánáidgárddi giellabarggu máhtolašvuohta vuoruhuvvon suorgi.

Oahpahusdirektoráhtta doarju mánáidgárddi doaimmaid bagadusmateriálaid bokte. Sii leat earret eará ráhkadan bagadusa mii gohčoduvvo “Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat”. (Giella mánáidgárddis – ollu eanet go ságastallan). Váhnemat sáhttet gávdnat ollu buriid rávvagiid das.  

Ráđđehus lea almmuhan nationála strategiija nannen dihte giellabarggu ja barggu mii lea ávkkálaš mánáid árra lohkanovdáneapmái.

Strategiija erenoamášvuohta lea ahte dat lea vuosttas geardde go mii systemáhtalaččat áŋgiruššat sihke mánáidgárddiid ja buot vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla luohkkácehkiid ovdii, seamma strategiijas.