Regelverk for barnehager

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.

Under følger en oversikt over regelverk på barnehageområdet:

Utdanningsdirektoratet tolker regelverket når Fylkesmannen eller organisasjoner er usikre på hvordan de skal forstå det. Det gjør de for å etablere en god og lik praksis. De har også mer sammenfattende rundskriv og veiledninger.

 Les mer på Utdanningsdirektoratets sider