7 900 lærere i barnehage og skole får videreutdanning

Over 6 200 lærere og 1 700 barnehagelærere får tilbud om videreutdanning til høsten. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet, etter at søknadene om videreutdanning er behandlet.

- Vi må sørge for at lærere får mulighet til å utvikle seg faglig. Det vil både den enkelte lærer og ikke minst barn og unge nyte godt av, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I 2024 har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen.

Nå er det klart at nær 6 000 lærere i skolen, 300 yrkesfaglærere og 1 700 barnehagelærer har fått tilbud om videreutdanning til høsten. Les mer om tallene her.

Stor økning i videreutdanning i spesialpedagogikk

Regjeringen er opptatt av å styrke kompetansen i barnehagen. Søknader til spesialpedagogikk er prioritert og i år vil 648 barnehagelærere få dette tilbudet. Det er en økning på 13 prosent fra i fjor. I 2023 ble videreutdanningsmidlene for barnehagelærere doblet til om lag 220 millioner kroner. Det bidro til en sterk økning i antall barnehagelærere som fikk videreutdanning i 2023, et antall som holder seg stabilt også i 2024.

Også blant lærere i skolen er spesialpedagogikk det tilbudet med flest søkere. I år har over 1 200 lærere fått tilbud om å videreutdanne seg innenfor spesialpedagogikk.

- Det er veldig viktig at barn som trenger ekstra oppfølging blir oppdaget tidlig, slik at de får et godt tilpasset pedagogisk tilbud. Derfor er jeg veldig glad for at så mange nå får videreutdanning i spesialpedagogikk, sier Nordtun.

Mange ønsker videreutdanning i praktiske og estetiske fag

Over 560 lærere i skolen får i år tilbud om videreutdanning i praktiske og estetiske fag. Det er satt av egne midler til videreutdanningsplasser i disse fagene. Alle søknader som ble godkjent av skoleeier er innvilget av Utdanningsdirektoratet. Eksempler på praktiske og estetiske fag er musikk, mat og helse, kroppsøving og kunst og håndverk.

- Regjeringen er i full gang med å gjøre skolen mer praktisk, utforskende og variert slik at flere kan trives, oppleve mestring og lære mer og på bedre måter. Da trenger vi lærere med kompetanse innenfor disse viktige fagområdene, sier Nordtun.

Flere enn på mange år får stipend for å utdanne seg til lærer

De som ikke er lærere, kan søke om utdannings- og rekrutteringsstipend for å kunne ta en lærerutdanning. Både ukvalifiserte som allerede jobber i skolen, og de som skoleeiere ønsker å ansette, kan søke om stipend. I år har søkningen vært høyere enn på flere år og til høsten er det 671 som får stipend til å ta en lærerutdanning. Det er 68 flere enn i fjor.

- Dette er veldig gode nyheter. Gode stipendordninger er et av mange grep for å få flere lærere. Det er stort potensiale i å rekruttere de som allerede jobber i en barnehage eller skole, men som mangler lærerutdanning, sier Nordtun.