Kompetanse for fremtidens barnehage

Revidert kompetansestrategi for perioden 2023 - 2025 skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for fremtidens barnehage 2018 – 2022.

Les dokumentet

Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Den har en oppdatert omtale av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og nye tiltak som kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Strategien har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere styrere og barnehagelærere med utdanning på masternivå.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:

  • minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere
  • minst 25 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere
  • andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen øker
  • alle ansatte i barnehagen får mulighet til kompetanseutvikling
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling