Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kompetanse for fremtidens barnehage

Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020.

Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Strategien har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:

  •  andelen barnehagelærere i barnehagen øker
  • andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
  • alle ansatte  får mulighet til videreutdanning
  • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Kompetansestrategi for barnehage 2018_2022.pdf