Kompetanse for fremtidens barnehage

Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020.

Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Strategien har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:

  • andelen barnehagelærere i barnehagen økerandelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
  • alle ansatte  får mulighet til videreutdanning
  • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling