Haagkonvensjonen 1996 om foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

Haagkonvensjonen 1996 har virkning fra 1. juli 2016. Konvensjonen styrker samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker.

Informasjon om Haagkonvensjonen 1996

Få en oversikt over de viktigste punktene i konvensjonen, og hvilke endringer konvensjonen får i eksisterende lovverk.

Forskrift til lov om Haagkonvensjonen

Les loven

Konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.