Haagkonvensjonen 1996

Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.

Konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.

Se loven på lovdata.no