Arbeidet med stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet

Like muligheter for alle barn og unge er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og det krever et bredt samarbeid. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en stortingsmelding som kommer våren 2025.

Blond gutt stirrer trist rett frem

Frist 6. mai:

Gi innspill om forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet

Artikkel 29.02.2024

Regjeringen vil redusere sosiale ulikheter og hindre at levekårsutfordringer går i arv. Nå kan du gi innspill i dette arbeidet

Barn spiller ishockey

No blir det delt ut 165 millionar kroner til inkludering av barn og unge

Nyheit 26.02.2024

Regjeringa jobbar breitt for å fange opp barn og unge som fell utanfor, for å få fleire med. Derfor er det løyvd meir pengar for å gi fleire barn og unge høve til å delta på fritidaktivitetar og andre arenaer for meistring og inkludering.

Illustrasjonsfoto av barn med ulik bakgrunn i et klasserom

Regjeringen ønsker innspill til hvordan barnehager og skoler kan bidra til å utjevne forskjeller

Artikkel 20.03.2024

Like muligheter for alle barn og unge er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Tirsdag 19. mars inviterer regjeringen til innspillsmøte i Tromsø.

Aktuelt nå

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mottar ekspertgruppens rapport fra gruppens leder Katrine Vellesen Løken

Barnehage, skole og SFO kan jevne ut sosiale ulikheter, mener ekspertgruppe

Pressemelding 15.02.2024

Det er en sterk sammenheng mellom hvor godt elever gjør det i den norske skolen og hvilken familie de kommer fra. En ekspertgruppe kommer nå med flere anbefalinger til regjeringen for å jevne ut de sosiale forskjellene.

To små barn leker i barnehagen.

Regjeringen med krafttak for å redusere forskjeller

Nyhet 04.12.2023

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere sosiale forskjeller. Mandag 4. desember inviterer fire departementer til innspillsmøte i Bergen.

Regjeringa hadde fredag møte med Samarbeidsforum mot fattigdom

Møte mellom regjeringa og Samarbeidsforum mot fattigdom

Nyheit 16.02.2024

Alle skal ha moglegheit til å leve gode, trygge liv. Små forskjellar gjer Noreg til eit samfunn med høg tillit og like moglegheiter mellom folk. Difor prioritera regjeringa å redusere forskjellar, og auke sosial mobilitet.