205 millioner kroner til økt bemanning i barnehager i levekårsutsatte områder

Regjeringen vil styrke bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder i 14 kommuner. Målet er å utjevne sosiale forskjeller.

– Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb. Mindre ulikhet gjør samfunnet bedre for oss alle. Skal vi lykkes med dette må innsatsen settes inn tidlig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

En god barnehage er viktig for alle barn, men er særlig viktig for utsatte barn. Nå får 14 kommuner et øremerket tilskudd på 205 millioner kroner for å øke bemanningen i barnehagen i levekårsutsatte områder. 100 millioner kroner av disse pengene kom i budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett 2024 mellom SV og regjeringen.

Tidlig innsats med mer bemanning

Med flere ansatte på jobb kan barn som trenger støtte, enten til språk eller sosioemosjonelt, bli fanget opp tidligere og dermed få støtte tidligere.

– Vi må hindre at barn arver levekårsutfordringer. Regjeringen har senket barnehageprisen til et historisk lavt nivå fordi vi vet hvor stor betydning de første leveårene har å si for barnas utvikling og hvordan det går med dem videre i livet. Da må tilbudet som møter barna i barnehagen også være av høy kvalitet, sier Nordtun.

Utvider ordningen til flere kommuner

Siden 2022 har de fem største storbykommunene fått penger til økt bemanning. I år utvides dette til ni flere kommuner. Dette betyr at 77 flere barnehager og 4 400 flere barnehagebarn får nytte av økt bemanning. Pengene fordeles etter antall barnehagebarn i de levekårsutsatte områdene.

– Det er viktig å styrke arbeidet i de store byene, men det er også viktig å sette inn tiltak i levekårsutsatte områder i de mellomstore kommunene. Disse kommunene har etterlyst dette, og det har vi lyttet til.

Samtidig jobber regjeringen bredt med å håndtere bemanningssituasjonen i hele barnehagesektoren, ikke bare i de levekårsutsatte områdene.

Kunnskapsministeren har blant annet varslet at det skal lages en veileder som tydeliggjør retningslinjene og regelverket for bemanning i barnehagene. Fra 2025 øker regjeringen de frie inntektene til kommunene, som ikke er bundet opp av befolkningsendringer og pensjon, med 2,5 milliarder kroner. 250 millioner kroner er begrunnet med økt bemanning i barnehagene.

 

       

Kommune

Antall barnehager

Tilskudd

Bydeler

Bergen kommune

28

kr 17 021 286

Loddefjord, Olsvik

Oslo kommune

231

kr 126 139 518

Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand

Drammen kommune

8

kr 3 929 580

Strømsø

Stavanger kommune

13

kr 10 154 862

Hillevåg, Kvernevik

Trondheim kommune

7

kr 3 484 917

Lademoen, Tempe/Sorgenfri

Indre Østfold kommune

5

kr 4 012 308

Mysen

Halden kommune

6

kr 3 733 101

Sentrum

Gjøvik kommune

4

kr 2 533 545

Hunndalen

Tromsø kommune

4

kr 2 285 361

Kroken, Stakkvollvegen

Larvik kommune

12

kr 7 931 547

Torstrand

Fredrikstad kommune

27

kr 14 498 082

Holmen/Seut/Sentrum, Nøkleby/Lisleby, Sellebak/Sorgenfri

Kristiansand kommune

4

kr 2 109 564

Sentrum, Sentrum Vest

Sarpsborg kommune

6

kr 3 712 419

Østre Bydel

Skien kommune

6

kr 3 453 894

Gulset

Sum

361

204 999 984