Foreldreskap

Barnelova regulerer fastsetting av morskap og farskap. Kvinna som føder barnet er mor til barnet, og når foreldra er gifte, blir mannen som mora er gift med rekna som far til barnet.

Farskap

Når foreldra er gifte, blir mannen som mora er gift med ved fødselen rekna som far til barnet.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Barnet skal også få si sin mening i saker som berører barnet.

Bosted og samvær

Foreldre som ikke bor sammen kan selv inngå avtale om felles barn når det gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær. Det lokale familievernkontoret kan bistå.

Aktuelt no

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre foreldrene inntekt under foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.

Barnetrygd

Den forelderen som har barn under 18 år boende fast hos seg har rett til barnetrygd.

Kontantstøtte

Dersom barnet ikke går i barnehage, kan foreldrene få kontantstøtte.

Til toppen