Familieverntjenesten

Familievernkontorene tilbyr hjelp til alle som trenger å snakke om vanskelige forhold i familien.

Foreldrene kan selv bestille time, og henvisning fra lege er ikke nødvendig. Det finnes familievernkontorer i alle fylker, og tilbudet er gratis. Det er en fordel å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir fastlåste.

Familievernkontorene gir råd og veiledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer eller når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Foreldrene kan få hjelp til å fortsette parforholdet, eller få hjelp i forbindelse med samlivsbrudd. Familieverntjenesten tilbyr også hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for tidligere partnere eller foreldre med felles barn som aldri har bodd sammen.

Kontorene er tverrfaglig bemannet på spesialistnivå, hovedsakelig av psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Dette gir tjenesten mulighet til å kunne gi rask, lett tilgjengelig og god faglig hjelp for vanlige mennesker med vanlige problemer i samliv og familie. De ansatte har taushetsplikt.

Les mer om familievernet på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Mer informasjon om ekteskap og samliv.