Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Regler om foreldreansvar står i barneloven kapittel 5.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp osv.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge samtykke til søknad om pass til barnet. Felles foreldreansvar innebærer også at begge må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Se mer om foreldreansvar for barn født utenfor samliv.

For barn født før 1. januar 2020 følger foreldreansvaret av hvordan loven var da barnet ble født:

  • For barn født før 1. januar 2020 fikk gifte foreldre automatisk felles foreldreansvar for barna de fikk sammen.
  • For barn født før 1. januar 2006 av samboende foreldre, fikk moren foreldreansvaret alene.
  • For barn født mellom 1. januar 2006 og 1. januar 2020 fikk samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn.  
  • For barn født utenfor samliv før 1. januar 2020 fikk moren foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig. Avtalen må være skriftlig og begge foreldre må ha signert den.

Foreldre som har fått barn før 2020 uten å bo sammen, men som flytter sammen senere, får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må sende egen avtale om felles foreldreansvar til skattekontoret.

Hvis foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, fortsetter de å ha felles foreldreansvar hvis de ikke avtaler noe annet.

Foreldrene kan skrive sin egen avtale, eller de kan bruke dette skjemaet.

Det er egne regler om foreldreansvar etter dødsfall i barneloven § 38 og barneloven kapittel IV om saksbehandling for retten i saker om foreldreansvar etter dødsfall.