Samboererklæring og avtale om foreldreansvar

Q-0199

Samboererklæring/avtale om foreldreansvar (Q-0199) Bokmål (pdf)

Sambuarerklæring/avtale om foreldreansvar (Q-0199) Nynorsk utgave (pdf)