Samboererklæring og avtale om foreldreansvar

Last ned skjema Q-0199.

Samboererklæring/avtale om foreldreansvar (Q-0199) Bokmål (pdf)

Sambuarerklæring/avtale om foreldreansvar (Q-0199) Nynorsk utgave (pdf)

For å registrere avtale om foreldreansvar krever Skattedirektoratet at den som utgir seg for å være en navngitt person kan dokumentere sin identitet gjennom et godkjent ID-dokument. Slik identifikasjon kan vedlegges blanketten.

NB! Avtalen skal sendes til Personregisteret, Postboks 200 Sentrum, 9615 Hammerfest. 

Til toppen