Høringsinstanser ved konsekvensutredning

Operatører skal sende program for konsekvensutredning og selve konsekvensutredningen på høring hos relevante myndigheter og organisasjoner.

Nedenfor følger en liste over berørte myndigheter og organisasjoner som kan være relevante høringsinstanser når program for konsekvensutredning og selve konsekvensutredningen sendes på høring av operatøren. Det kan være forhold ved det enkelte prosjekt som gjør at at listen ikke er uttømmende eller er for omfattende. Operatøren må vurdere dette for det enkelte prosjekt.

Det skal kunngjøres i Norsk lysningsblad at konsekvensutredningen er sendt på høring. Konsekvensutredningen skal også gjøres tilgjengelig på internett.

Myndigheter eller organisasjoner som ønsker å stå på høringslisten bes sende en epost om dette til postmottak@oed.dep.no.

Last ned listen (xlxs-format)

Til toppen