Nummererte konsesjonsrunder

Den ene av de to likestilte konsesjonsrundene i det norske systemet er de nummererte konsesjonsrundene for umodne deler av sokkelen.

Umodne deler av sokkelen kjennetegnes av mindre kunnskap om geologien, større grad av tekniske utfordringer og manglende infrastruktur.

Usikkerheten til leteaktiviteten er større her, men samtidig er det mulig å gjøre nye store funn. Skrittvis utforskning er viktig for slike områder blant annet for å hindre unødvendig boring av tørre letebrønner.

Nummererte konsesjonsrunder har blitt gjennomført siden 1965, og i senere tid normalt annen hvert år. Nummererte konsesjonsrunder starter med at oljeselskapene blir invitert til å nominere blokker som de ønsker utlyst. Basert på disse nominasjonene og på vurderingene til myndighetene, blir et forslag til utlysning sendt ut på offentlig høring.

I forslag til utlysning blir også fordelene ved skrittvis utforskning av et område hensyntatt. Utlysningen av runden blir til slutt kunngjort av regjeringen.

Les mer om konsesjonsrunder.