Norges sjømatråd

Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et statlig aksjeselskap 100 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet skal øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen og fremme verdien av norsk sjømat ved å øke etterspørselen og kunnskapen om norsk sjømat i inn- og utland.

Sjømatrådets virksomhet finansieres gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat. Sjømatrådet driver markedsføring av norsk sjømat i utlandet gjennom markedsføringskampanjer og annen promotering. Sjømatrådet bidrar også til kunnskap om og økt konsum av sjømat i Norge gjennom opplysningsarbeid. Selskapet er rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om eksport og omsetning og produksjon som henger sammen med eksport av sjømat. Sjømatrådet har også ansvar for registrering og godkjenning av eksportforetak innenfor sjømatindustrien.

Les om Norges sjømatråd i Statens eierrapport 2022

Nettside: http://www.seafood.no/