Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet, med hovudkontor i Bergen, er rådgjevande og utøvande organ for Nærings- og fiskeridepartementet i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Hovudoppgåvene gjeld regulering, rettleiing, tilsyn og ressurskontroll.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://www.fiskeridir.no/