Radikalisering

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Nett-tv Illustrasjon av by i natten, en person går ensom ned gaten

Se sendingen her

Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

16.06.2020: Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er revidert med nye tiltak. Onsdag 17. juni 2020 presenterte daværende statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland den nye handlingsplanen.

Illustrasjon av saks som kan klippe røttene av et tre

Veileder for exit-arbeid

Veiledningsmateriell for kommuner som skal bistå enkeltpersoner ut fra et ekstremistisk miljø eller tankesett.

Veileder til mentorordning: Illustrasjon av mentor og adept

Veileder til mentorordning

Veileder for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt

Tidligere konferanser

Justis- og beredskapsdepartementet har siden 2011 arrangert årlige konferanser mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Lover og regler om radikalisering og voldelig ekstremisme

Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger er straffbart.

Publikasjoner

Her finner du noen publikasjoner fra myndighetene som dreier seg om temaer knyttet til radikalisering.

Lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker