Radikalisering

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Illustrasjon av boliger i by på natten

Regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder 30 konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Veileder til mentorordning: Illustrasjon av mentor og adept

Veileder til mentorordning

Veileder for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt nå

Forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme – erfaringer fra kommunene

13.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet lyste i 2015 ut midler i en tilskuddsordning rettet mot kommunene. De som fikk tilskudd har gjennomført varierte og interessante prosjekter.

Nett-tv

Se sendingen her

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

19.08.2016: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 16. september

Lover og regler om radikalisering og voldelig ekstremisme

Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger er straffbart.

Publikasjoner

Her finner du noen publikasjoner fra myndighetene som dreier seg om temaer knyttet til radikalisering.

Lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,