Radikalisering

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder 30 konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Radikalisering og voldelig ekstremisme er beslektede, men ikke identiske prosesser.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt nå

Nordisk nettverk mot radikalisering

05.04.2017: Nordisk ministerråd har etablert nettverket Nordic Safe Cities. Formålet er å styrke forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norden.

Nye tiltak i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

09.03.2017: De siste årenes arbeid mot radikalisering har båret frukter. Blant annet viser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til bedring på enkelte områder. For å hindre at denne positive trenden snur, er det avgjørende at det forebyggende arbeidet fortsatt prioriteres høyt.

Tilskot til arbeidet mot radikalisering og valdeleg ekstremisme i kommunane

27.02.2017: Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midlar til førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Flere aktuelle saker om radikalisering

Nett-tv

Se sendingen her

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

19.08.2016: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 16. september

Lover og regler om radikalisering og voldelig ekstremisme

Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger er straffbart.

Publikasjoner

Her finner du noen publikasjoner fra myndighetene som dreier seg om temaer knyttet til radikalisering.

Lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,