Radikalisering

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Illustrasjon av boliger i by på natten

Regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder 45 konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Veileder til mentorordning: Illustrasjon av mentor og adept

Veileder til mentorordning

Veileder for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt

Videreutvikling av handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

12.08.2019: Før sommeren ble det igangsatt et større arbeid med videreutvikling av regjeringens handlingsplan.

Forskningsrapport om høyreekstremisme i Norge

24.10.2018: Hva kjennetegner og hvor utbredt er dagens høyreekstremisme i Norge? Dette er blant temaene som utforskes i rapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier».

Nett-tv

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

Tema: Dialog

10.10.2017: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017.

Lover og regler om radikalisering og voldelig ekstremisme

Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger er straffbart.

Publikasjoner

Her finner du noen publikasjoner fra myndighetene som dreier seg om temaer knyttet til radikalisering.

Lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen