Radikalisering

Denne nettsiden har lenge vært en viktig nettressurs for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Faginnholdet på radikalisering.no skal fremover innlemmes i RVTS' nettsted utveier.no, som vil bli den sentrale fagsiden på feltet.

Illustrasjon av by i natten, en person går ensom ned gaten

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

17.06.2020

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Den har gjennomgått flere oppdateringer, sist gjennom en revisjon i 2020. Regjeringen vil videreføre gjeldende tiltak frem til det legges frem en ny handlingsplan på feltet.

Illustrasjon av saks som kan klippe røttene av et tre

Veileder for exit-arbeid

Veiledningsmateriell for kommuner som skal bistå enkeltpersoner ut fra et ekstremistisk miljø eller tankesett.

Veileder til mentorordning: Illustrasjon av mentor og adept

Veileder til mentorordning

Veileder for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt

Tidligere konferanser

Justis- og beredskapsdepartementet har siden 2011 arrangert årlige konferanser mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: For pressa
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo