Radikalisering

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Denne nettsiden er for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme. Den kan være nyttig for eksempel for ansatte i kommuner, skoler, barnevern eller politi, eller for andre som jobber med ungdom, foreldre og de unge selv.

Regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder 30 konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Radikalisering og voldelig ekstremisme er beslektede, men ikke identiske prosesser.

To figurer i dialog

Veileder for forebygging av radikalisering

Nasjonal veileder for alle som arbeider med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Aktuelt nå

Hva er kommunenes rolle?

14.12.2016: Hvilke utfordringer og dilemmaer står norske kommuner overfor i forebyggingen av ekstremisme? Hvordan løser de denne oppgaven, og hvordan fungerer samarbeidet med andre sentrale aktører?

Norge med i EU-forum mot ekstremistisk propaganda på nett

12.12.2016: Norge ble for første gang invitert med i EU Internet Forum 8. desember. Sammen med internett-selskapene jobber EU for å fjerne innhold på sosiale media som fremmer terrorisme, og for å styrke sivilsamfunnets innsats for å motvirke ekstremistisk propaganda.

Ny forskningsrapport om hatefulle ytringer på internett

22.11.2016: Hvor stort er omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett, og hvordan kan det forebygges? Det er temaet for rapporten "Hatefulle ytringer på internett – omfang, forebygging og juridiske grenser".

Flere aktuelle saker om radikalisering

Nett-tv

Se sendingen her

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

19.08.2016: Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 16. september

Lover og regler om radikalisering og voldelig ekstremisme

Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger er straffbart.

Publikasjoner

Her finner du noen publikasjoner fra myndighetene som dreier seg om temaer knyttet til radikalisering.

Lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,