Aktører i det forebyggende arbeidet

Oversikt over personer og institusjoner som er viktige for å forebygge radikalisering.


Utsnitt fra kart over aktører – åpne stort kart over aktører

 

Aktører i det forebyggende arbeidet er:

 • Individet
 • Familie
 • Venner
 • Kommune
 • Nærmiljø
 • Skole
 • Arbeidsplass/kollegaer
 • Barnevern
 • Helsetjenester
 • Frivillige organisasjoner
 • Politi
 • Tros- eller livssynssamfunn
 • Fritidsaktiviteter
 • NAV
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Kriminalomsorgen