Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar. Denne veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå.

En person i bygate på natten

Hva gjør du hvis du er bekymret?

Her finner du råd om hvordan du går fram når du er bekymret for at en person står i fare for å bli radikalisert.

To figurer i dialog

Samtaleverktøy - slik går du i dialog

Det kan være utfordrende å snakke med personer som er eller er i ferd med å bli radikaliserte. Derfor er det viktig å forberede seg godt, slik at ikke frykt for å gjøre feil blir et hinder for å ta samtalen.

Aktuelle tiltak mot radikalisering

Mange eksisterende forebyggende tiltak kan også være relevante for å møte en eventuell bekymring for radikalisering.