Beredskap og kontaktinformasjon

Det er viktig å være forberedt dersom kommunen kommer i en situasjon der tiltak må settes inn både forebyggende og akutt.

Beredskap i kommunene
Flere kommuner har laget gode lokale veiledere hvor både risikofaktorer, bekymringstegn, rutiner for handling og forslag til tiltak er listet opp og gjort rede for. Det er også avgjørende å ha relevant kontaktinformasjon for hånden.

Alle kommuner oppfordres til å lage sin egen lokale veileder, samt tiltakskort for situasjoner der handling kreves.

Eksempler på kommunale veiledere:

Eksempel på veileder til foreldre:

Eksempel på tiltaksplan fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt:

Eksempel på tiltakskort fra Stavanger kommune:

Politiets forebyggingskontakter innenfor radikalisering
Politiets radikaliserinskontakter skal være et bindeledd mellom lokalt PST og lokalt politi, i forhold til å koordinere hendelser, samarbeid og utveksling av informasjon mellom politi og lokalsamfunn. Radikaliseringskontaktene er et viktig kontaktpunkt i det lokale tverrfaglige samarbeidet.

Aktuelle telefonnummer

Barnevern

02180

SLT-koordinator

Se oppdatert liste 

Kontaktpunkt i politiet

02800

PST lokalt

02800

PST

23 30 50 00
post@pst.politiet.no

Alarmtelefonen for barn og unge

116111