Internett og radikalisering

Internett er en viktig kilde til radikalisering, og en effektiv måte å spre budskap på, både positive og negative.

Radikalisering gjennom internett og sosiale medier kan du lese mer om her: