Lenker – radikalisering

Generelle:

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

SaLTo – samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge

VINK – viten- og rådgivningsenhet for tidlig forebygging av radikalisering for de som arbeider med unge i København

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Politiets efteretningstjeneste (PET) (Danmark)

Säkerhetspolisen (Sverige)

Justitiedepartementet (Sverige)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Danmark)

 

Forskning/tenketanker

Forsvarets forskningsinstitutt 

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Politihøgskolen 

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 

Institute for Strategic Dialogue