Tidligere konferanser

Justis- og beredskapsdepartementet har siden 2011 arrangert årlige konferanser mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Her finner du en oversikt over konferansene.

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2023

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2022

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2020

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2015 

Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2014

Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2013 

Nasjonal heldagskonferanse om ekstremisme 

Konferanse: «Aldri mer 22. juli» 

Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2011