Konferanse: «Aldri mer 22. juli»

Å gå videre etter 22. juli sett i lys av erfaringer fra 2. verdenskrig

 

Tirsdag 29. mai 2012 arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Støttegruppen 22. juli konferansen «Aldri mer 22. juli» om radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Program 

0930

Registrering og kaffe

1000–1010

Åpning av konferansen ved justis- og beredskapsminister Grete Faremo

1010–1015

Velkommen ved Aslak Brekke, Stiftelsen Arkivet

 

 

Hva kan historien lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer? 

1015–1115

Samtale ledet av justis- og beredskapsminister Grete Faremo med
Lasse Laudal
Odd Helge Olsen (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)
Eskil Pedersen (Leder av AUF)

 

 

1115–1200

Lunsj

 

 

Ytringsfrihet og ytringsansvar

1200–1220

Innledende betraktninger ved forfatter Kjartan Fløgstad:
Den nødvendige fundamentalkritikken – og kritikkens vilkår

1220–1250

Redaktøransvar og ytringsansvar – debatten på og om internett i Europa ved Øyvind Strømmen, forfatter og frilansjournalist

1250–1320

Medias rolle – balansegangen mellom etikk og kommersialisme etter 22. juli
Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG
Trond Blattmann fra Støttegruppen 22. juli

 

 

1320–1335

Tenkepause

 

 

1335–1430

Debatt om digitale nabokjerringer: Hvordan møte hat og ondskap på nett

Debattleder:
Eivind Ljøstad, redaktør i Fædrelandsvennen

Deltakere:
Einar Øverenget, filosof
Thomas Hegghammer, Forsvarets forskningsinstitutt
Øyvind Strømmen, forfatter og frilansjournalist
Eskil Pedersen, AUF

1430–1445

Hvor går veien videre? Refleksjoner og oppsummering ved justis- og beredskapsminister Grete Faremo