Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2011

Justis- og politidepartementet arrangerte 6. desember 2011 en konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Konferansen synliggjorde spesielt de ulike departementenes ansvar og behovet for bredde i den forebyggende innsatsen. I tillegg var norske erfaringer med ekstremisme og hvilket trusselbilde vi ser i dag temaer på dagsorden.

Konferansen ble gjennomført som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen «Felles trygghet – felles ansvar», hvor tiltak 4 er at Justisdepartementet skal arrangere en årlig konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme. Denne konferansen var den første av disse.

 

Presentasjoner fra konferansen: