Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2015

Årets nasjonale konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble arrangert 9. november 2015.

Den nasjonale radikaliseringskonferansen 2015 

Sted: Henie Onstad Kunstsenter, Høvik, Bærum
Tid: Mandag 9. november 2015 kl. 08:30–15:15 

Tema for årets konferanse: «Propaganda og sårbarhet». Konferansier er Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos.

Presentasjoner

Radikaliseringsprosessen – hva skjer mentalt? (PDF, 2 mb)
Preben Berthelsen, professor i psykologi, Aarhus Universitet

 

Program 

08:30–09:00
Kaffe og registrering

09:00–09:30
Åpning av konferansen
Jøran Kallmyr, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartmentet
Lene Conradi, ordfører i Asker
Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

09:30–10:30
Trusselen fra IS, IS-propaganda og bruk av kvinner 
Mah-Rukh Ali, journalist og forfatter

10:30–10:50
Pause

10:50–12:00
Radikaliseringsprosessen – hva skjer mentalt?
Preben Berthelsen, professor i psykologi, Aarhus Universitet

12:00–13:00
Lunsj

Torg med bemannede stands: Eksempler på tiltak, E-læring, RVTS, lokale handlingsplaner, frivillige organisasjoner med mer.

13:00–13:40
JIHAD – A Story of the Others
Deeyah Khan

13:40–14:00
Pause

14:00–14:30
Trusselvurderingen i dag
Felles kontraterrorsenter

14:30–15:15
Dagens militante høyreekstremisme: organisering, propaganda og rekruttering
Jacob Ravndal, Forsvarets forskningsinstitutt

Transport

Det blir satt opp busser mellom Oslo S/sentralstasjonen i Sandvika og Henie Onstad Kunstsenter før og etter konferansen. Nærmere informasjon om dette blir sendt til påmeldte deltakere i forkant av konferansen.

Overnatting

Dersom du ønsker overnatting i forbindelse med konferansen, har vi reservert rom på følgende hoteller:

  • Oslo: Thon Hotel Opera, 24 10 30 30 / opera@thonhotels.no (referansenummer 24042320)
  • Sandvika: Thon Hotel Oslofjord 67 55 66 00 / oslofjord@thonhotels.no

NB: Du må selv bestille hotell etter at du har mottatt bekreftelse av plass på konferansen.