Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Vel møtt til årets konferanse, som går av stabelen 12. desember på Politihøgskolen, Majorstua. Årets konferanse vil blant annet fokusere på dagens informasjonsstruktur, som har gjennomgått store endringen senere år. Vi ser også nærmere på hvordan den utfordrer demokratiet gjennom blant annet netthets.

Under årets konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme fokuserer vi på dagens informasjonsstruktur, som har gjennomgått store endringen senere år. Vi ser nærmere på hvordan den utfordrer demokratiet gjennom blant annet netthets og selvsensur, og hvordan den i større grad synes å legge grunnlaget for ekkokamre, polariserte ordskifter og konspirasjonsteorier – og i ytterste konsekvens er med på å tilrettelegge for radikalisering.

Vi skal innom verktøy for å tidlig kunne møte bekymringsverdige holdninger og tankegods, og siste innlegg i konferansen vil omhandle anti-myndighetsekstremisme som eksempel på nytt fenomen tilsynelatende drevet av denne nye informasjonsstrukturen.

Sted: Politihøgskolen, Majorstua

Tid: Mandag 12. desember 2022 kl. 0900 – 1500

Du kan delta fysisk eller digitalt.

Her kan du følge konferansen digitalt

Her melder du deg på
Det er bindende påmelding og gratis deltakelse.

Det er Politidirektoratet som inviterer til årets konferanse!

Program:

08.00-08.55

Registrering, kaffe og snack

 

09.00-09.20

 

 

Velkommen og åpningsinnlegg

 

Justis- og beredskapsdepartementet
v/ Hans-Petter Aasen, statssekretær.

Politidirektoratet v/Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør.
Ordstyrer: Helene Widerberg, Politidirektoratet.

 

09.20-10.00

Informasjonsstrukturens endringer de siste årene – hva gjør det med meninger, holdninger og det offentlige ordskiftet?

PhD Kjersti Thorbjørnsrud, forsker, Institutt for samfunnsforskning

10.00-10.15

 

Pause

 

10.15-10.45

Hvordan treffer den endrede informasjonsstrukturen individet i et etisk og verdimessig perspektiv?

 

PhD Henrik Syse, PRIO

 

10.45-11.00

Samtale og kommentarer

 

PhD Kjersti Thorbjørnsrud, forsker, Institutt for samfunnsforskning og PhD Henrik Syse, professor, PRIO

11.00-11.45

 

Lunsj

 

11.45-12.15

 

Fake news – fenomen og omfang

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør for faktasjekk-nettstedet Faktisk.no

12.15-12.45

Ungdom og ekstremisme

 

PhD Håvard Haugstvedt, forsker, C-REX Senter for ekstremismeforskning

 

12.45-13.05

Utveier.no og RVTS' arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Kjetil F. Ramborg, spesialrådgiver, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging (RVTS) region Øst

13.05-13.25

Pause  

 

 

13.25-13.45

Tverrfaglig samhandling – Mentorordningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Marianne Borgan, prosjektleder, SaLTo-sekretariatet, og Kjetil F. Ramborg, spesialrådgiver, RVTS Øst

 

13.45-14.25

Anti-myndighetsekstremisme

 

PhD Tore Bjørgo, senterleder og C-REX Senter for ekstremismeforskning

14.25-14.45

Samtale og kommentarer – bl.a. om aktuelle hendelser i Tyskland og Norge

PhD Tore Bjørgo, senterleder og professor, C-REX Senter for ekstremismeforskning

14.45-15.00

Konferansen avsluttes

 

 


(Tentativt program – vi tar forbehold om endringer)