Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2022

Vel møtt til årets konferanse, som går av stabelen 12. desember på Politihøgskolen, Majorstua. Årets konferanse vil blant annet fokusere på dagens informasjonsstruktur, som har gjennomgått store endringen senere år. Vi ser også nærmere på hvordan den utfordrer demokratiet gjennom blant annet netthets.

Under årets konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme fokuserer vi på dagens informasjonsstruktur, som har gjennomgått store endringen senere år. Vi ser nærmere på hvordan den utfordrer demokratiet gjennom blant annet netthets og selvsensur, og hvordan den i større grad synes å legge grunnlaget for ekkokamre, polariserte ordskifter og konspirasjonsteorier – og i ytterste konsekvens er med på å tilrettelegge for radikalisering.

Vi skal innom verktøy for å tidlig kunne møte bekymringsverdige holdninger og tankegods, og siste innlegg i konferansen vil omhandle anti-myndighetsekstremisme som eksempel på nytt fenomen tilsynelatende drevet av denne nye informasjonsstrukturen.

Sted: Politihøgskolen, Majorstua

Tid: Mandag 12. desember 2022 kl. 0900 – 1500

Det blir anledning både til å delta fysisk og digitalt.

Påmelding på www.radikalisering.no (det er bindende påmelding, gratis deltakelse.)

Det er Politidirektoratet som inviterer til årets konferanse.

Foreløpig program:

  • Informasjonsstrukturen har gjennomgått store endringer de siste årene, med sosiale medier, nettaviser og blogger for å nevne noe. Hva gjør dette med meninger, holdninger og det offentlige ordskiftet? Kjersti Thorbjørnsrud, Samfunnsforskningsinstituttet
  • Hvordan treffer den endrede informasjonsstrukturen individet i et etisk og verdimessig perspektiv? Henrik Syse
  • Fake news – fenomen og omfang. Kristoffer Egeberg, Faktisk.no
  • Ungdom og ekstremisme, Håvard Haugstvedt, C-rex
  • RVTS presenterer nettressursen Utveier.no og deres arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Kjetil Friisø Ramborg, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
  • Tverrfaglig samhandling – Mentorordningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Marianne Borgan, SaLTO-sekretariatet & Kjetil Friisø Ramborg, RVTS Øst
  • Anti-myndighetsekstremisme, Tore Bjørgo, C-REX