Konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2013

"Felles ansvar for tidlig forebygging" Politihøgskolen i Oslo, 28. november 2013.

Radikaliseringskonferansen 2013. 28. november 2013. Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo 

Årets konferanse retter seg mot førstelinjen – ansatte som har direkte kontakt med barn og unge.

Noen av presentasjonene fra konferansen er tilgjengelige for nedlasting.
Se og last presentasjoner her

 

Agenda

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-12:20 Formiddagssesjon

Velkommen
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Innledende ord
Ordstyrer Inger Marie Sunde

Hvem er de muslimske ekstremistene i Norge?
Lars Akerhaug, forfatter og journalist for Minerva

Trender i Vest-Europeisk høyreterror
Jacob Aasland Ravndal, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Forebygging av vold og trusler om vold i forbindelse med politisk og religiøs aktivisme i det offentlige rom og på internett
Vegar Martinsen fra Oslo politidistrikt

Pause

Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering
Linda Nymann og Hege Hansen fra Søndre Nordstrand Barneverntjeneste

Erfaringer fra Danmark om tverrfaglig forebygging av radikalisering
Thorleif Link fra Østjyllands Politi og Niels Bjørnø fra Ung i Århus

12:20-13:10 Lunsj

13:10-15:15 Ettermiddagssesjon

Erfaringer fra Kristiansand om tverretatlig samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
Ole Hortemo fra Kristiansand politistasjon

Pause

«Jeg ble nesten en ekstremist»
Yousef Bartho Assidiq fra Minhaj Konfliktråd

Kommunenes rolle, og nødvendig drahjelp fra statlige myndigheter
Yngve Carlsson fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

Oppsummering og avslutning