Presentasjoner fra Radikaliseringskonferansen 2013

Her finner du et utvalg presentasjoner fra konferansen. 

Presentasjonene fra Forsvarets forskningsinstitutt og Oslo politidistrikt er i utgangspunktet ikke offentlige. Det kan imidlertid være mulig å få en kopi ved forespørsel til silje.nilsen@jd.dep.no.

Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering
Linda Nymann og Hege Hansen fra Søndre Nordstrand Barneverntjeneste
• Presentasjon i PDF-format (0,1 m)
Presentasjon i PowerPoint-format (0,4 mb)

Erfaringer fra Danmark om tverrfaglig forebygging av radikalisering
Thorleif Link fra Østjyllands Politi og Niels Bjørnø fra Ung i Århus
Presentasjon i PDF-format (1 mb)
Presentasjon i PowerPoint-format (10 mb)

Jeg ble nesten en ekstremist
Yousef Bartho Assidiq fra Minhaj Konfliktråd
Presentasjon i PDF-format (0,1 mb)

Kommunenes rolle, og nødvendig drahjelp fra statlige myndigheter
Yngve Carlsson fra Kommunesektorens organisasjon (KS)
Presentasjon i PDF-format (0,4 mb)
Presentasjon i PowerPoint-format (1 mb)