Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2023

Vel møtt til årets konferanse, som går av stabelen 13. desember på Politihøgskolen i Oslo. Årets konferanse vil blant annet fokusere på hva dagens internasjonale konfliktbilde betyr for radikalisering i Norge og Norden, belyse aktuell forskning, og hva Norge kan lære fra andre lands erfaringer med forebygging og samhandling

Under årets konferanse tar vi utgangspunkt i det internasjonale konfliktbildet med krig i Europa og krigen mellom Hamas og Israel. Vi belyser hvordan konfliktbildet kan påvirke radikalisering i Norge, og hvordan felles ansvar og kunnskapsbasert innsats er viktig for å lykkes i arbeidet mot radikalisering.

Du får høre perspektiver fra flere aktuelle samfunnskommentatorer, som Cecilie Hellestveit og Tom Røseth, leder av Ekstremismekommisjonen, forskere fra PHS og FFI, Justis- og beredskapsdepartementet, PST og Politidirektoratet.

Programmet: Radikaliseringskonferansen 2023 (PDF)

Sted: Politihøgskolen, Majorstua 

Tid: Onsdag 13. desember 2023 klokka 08:30 – 15:15

Det er Politidirektoratet som inviterer til årets konferanse.