Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016 ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 16. september

Nett-tv Den nasjonale konferansen mot radikalisering

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

08:30-0900
Kaffe og registrering

09:00–09:15 (rom Wergeland)
Åpning av konferansen ved Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

09:15 Konferansier Ida Dahl Nilssen fra Kripos leder dagen

09:15–10:30
Hovedinnlegg:
Hvordan internasjonale hendelser og strømninger påvirker det forebyggende arbeidet lokalt

Cecilie Hellestveit Forsker v/ILPI
Erlend Ofte Arntsen Krimjournalist i VG
 

10:30–11:00
Minglepause - finn din sesjon

11:00–12:00
Parallelle sesjoner:

Sesjon 1 (rom Kjelleren)
Kjønn-/kvinne-/familieperspektivet
Linda Noor fra Minotenk
Therese Lutnæs Stovner politistasjon Oslo
Abir Haj Ibrahim fra Globally Connected

Sesjon 2 (rom Amalie Skram)
Kritisk tenkning
Cathrine Moestue psykolog 
Guro Hansen Helskog Førstelektor v/HSN
Facebook v/ Christine Grahn 

Sesjon 3 (rom Wergeland)
Trender og utviklingstrekk, motivasjonsfaktorer og drivere
Jon Fitje Hoffmann Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Cathrine Moe Thorleifsson Forsker UIO
Thomas Hegghammer Forsker FFI

12:00–13:00
Lunsj serveres i alle tre rom (mat for spesielle behov serveres i Wergeland)

13:00–14:00
Parallelle sesjoner:

Sesjon 4 (rom Wergeland)
Migrasjon og radikalisering
Kassi Adan Bergen kommune
Rune Gjelberg Furuset IF - Groruddalen - mangfold
og muligheter
Kim Nilvall Svensk politimyndighet

Sesjon 5 (rom Kjelleren)
Frivillighetens rolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Lise Bjørne Linnert Kunstner
Faten Mahdi Al-Hussaini fra Just Unity
Cecilie Prebensen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Marte Winsvold Institutt for samfunnsforskning - ISF

Sesjon 6 (rom Amalie Skram)
Samarbeid lokalt
Stian Lid - NIBR – forskningsprosjektet i kommunene
Erica Gutterød Dabe - Larvik Kommune
Marcus Hjelm - Borlänge kommune i Sverige
 

14:00–14:20
Pause - mingling og twist

14:20–15:15 (rom Wergeland)
Panel med sentrale problemstillinger og refleksjon - veien videre
Cecilie Hellestveit
Thomas Hegghammer Forsker FFI
Cathrine Moe Thorleifsson Forsker UIO
Cathrine Mostue Psykolog
Erlend Ofte Arntsen Journalist i VG


15:15–15:30
Avslutning

Om innlederne

Ida Dahl Nilssen er konferansier og har jobbet som seniorrådgiver på kommunikasjonsseksjonen i Kripos siden oktober 2013. Dahl Nilssen har vært journalist i NRK Dagsrevyen siden 2003. Der jobbet hun med flere store krimsaker, men var også tilknyttet politisk avdeling. 

Cecilie Hellestveit er forsker ved International law and policy institute (ILPI). Hun har bakgrunn fra internasjonal rett, konfliktstudier og Midt-Østen-studier. Hellestveit har doktorgrad i internasjonal rett i væpnede konflikter fra Universitetet i Oslo.
Cecilie Hellestveit hos ILPI 

Cathrine Moestue er psykolog og skribent. Hun er spesielt engasjert i formidling av fag med særlig vekt på kritisk tenkning, beslutninger, forhandling, påvirkning og sosialpsykologi. Hva gjør at vi sier JA til en forespørsel? Hva muliggjør et Nei? Moestue deltar aktivt i kampen mot ekstremisme og har blant annet holdt kurs for Kripos og bidratt på Ungdomskonferansen i Bærum mars 2016. Hun har personlig erfaring med ekstremisme, og ble «isolert» fra familie og venner i 6 år av sin egen lærer.
Cathrine Moestue på LinkedIn

Cathrine Moe Thorleifsson er postdoktor ved Sosialantropologisk Institutt og C-REX Senter for ekstremismeforskning ved UiO. Thorleifsson har doktorgrad fra The London School of Economics and Political Science (2012) med spesialisering innen nasjonalisme, grenser og identitetspolitikk. Thorleifsson har arbeidet med og i Midtøsten, bl.a i Israel og Syria i en årrekke og behersker hebraisk og arabisk. Hennes første bok "Nationalism and the Politics of Fear in Israel" ble utgitt i 2015. Thorleifsson skriver for tiden bok om radikal nasjonalisme og fremmedfrykt som respons på økonomisk krise og migrasjon til Europe.
Cathrine Moe Thorleifsson på UIO.no  

Thomas Hegghammer er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor II ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han forsker på jihadisme og har publisert en rekke bøker og artikler på temaet (se www.hegghammer.com for detaljer).

Erlend Ofte Arntsen er journalist i VG, hvor han har dekket fremmedkrigerfenomenet. Det siste halvåret har han dykket spesielt dypt i spørsmålene om hvem de norske jihadistene i Syria er, og hvorfor de reiste. I høst kommer boken Fremmedkrigerne, som forteller historien om en kameratgjeng fra Lisleby i Fredrikstad som ble IS-krigere.

Jon Fitje Hoffmann er fagdirektør for strategisk analyse i PST. Han har arbeidet i PST siden 2001. Tidligere har han arbeidet i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Jon Fitje Hoffmann er utdannet cand.polit med hovedfag i statsvitenskap og med historie og sosiologi i fagkretsen.

Christine Grahn manages Facebook's relations with the public and civic sectors across the Nordic region. She came to Facebook from a position as advisor to the Swedish Prime Minister and has previously worked at the European Parliament. Her background is in law from the University on Lund in Sweden.

Linda Noor er utdannet sosialantropolog og jobber som daglig leder i tankesmien Minotenk. Hun var fagredaktør for antologien «Radikalisering blant unge muslimer i Norge» (2014), og har skrevet en rekke artikler om radikalisering som fenomen, sårbarhets-faktorer og propaganda, blant annet i Huffington Post. Hun har deltatt på møter om forebygging av voldelig ekstremisme i Det Hvite Hus og FN, og er spesielt opptatt å involvere ungdom i arbeidet mot ekstremisme, samt å fremme et bredere kjønnsperspektiv i forståelsen av radikalisering.

Lise Bjørne Linnert er kunstner og har hatt et kunst- og samtaleprosjekt om radikalisering - "Cruelty has a human heart"- som både har vært rettet inn mot ungdom, men som også har vært brukt som utgangspunkt for samtaler med innsatte i fengsel.
Lise Bjørne Linnert på lisebjorne.com

Guro Hansen Helskog er førstelektor i pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun blant annet er veileder i satsningen Kompetanse for mangfold, og arbeider med en Dr. Philosavhandling om filosofisk dialog i flerkulturell og flerreligiøs utdanning. Hun har bakgrunn fra Modum Bad, der hun blant utviklet og var prosjektleder for kursprogrammet «Fortsatt Foreldre – GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd». Hun har videre skrevet lærebokserien Dialogos-praktisk filosofi i skolen (Fagbokforlaget).

Guro Hansen Helskog HSN

Kassim Adan representerer Bergen kommune og vil i sitt innlegg vise til det gode samarbeidet Bergen kommune, i samarbeid med RVTS Vest, har inngått med representanter fra somaliske organisasjoner og menigheter, og hvordan kommunen har jobbet for å  hindre at deres ungdommer radikaliseres og rekrutteres til ekstremistiske miljø.

Therese Lutnæs er utdannet politi og jobber til daglig ved Stovner politistasjon i Oslo. "Vold i nære relasjoner" er hennes spesialfelt. Lutnæs har studert "Mangfold og kulturforståelse" ved Politihøgskolen, kriminologi ved Universitetet i Oslo og har i tillegg utdannelse fra USA. Hun jobber i dag som minoritetskontakt for kvinner i Groruddalen. Stillingens hovedfokuset er å forebygge kriminalitet, spesielt knyttet til vold i nære relasjoner, samt forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.Lutnæs har gjennom sitt arbeid blant annet opprettet et "Samarbeidsforum for Kvinner". Stillingen er unik av sitt slag og har store muligheter til "å utgjøre en forskjell" for mange minoritetskvinner, deres menn og barn. 

 Marcus Hjelm er koordinator for demokrati mot våldsbejakende miljøer i Borlänge kommune i Sverige, fra og med september i år. Hans bakgrunn er yrkesoffiser, rektor, integrasjonsstrateg og nå utvikler innen tema sosial hållbarhet. 

Rune Gjelberg har vært ansatt som prosjektkoordinator i Furuset Idrettsforening siden 2009. Gjelberg har utviklet Alnaskolen for unge ledere sitt teoretiske grunnlag, herunder både innhold, metoder og tilnærminger for både lederutviklingen og delprosjektet rundt forebygging og bekjempelse av tvangsekteskap. Han har både idretts- og samfunnsfaglig bakgrunn, samt mange års erfaring fra nasjonalt organisasjonsarbeid. Rune Gjelberg representerer også Oslo kommune i det internasjonale nettverket mot voldelig ekstremisme – «Strong Cities Network», og har i denne sammenheng blant annet deltatt på et tre ukers «IVLP (International Visitor Leadership Program)» i USA, i regi av det amerikanske utenriksdepartementet.

Erica Gutterød Dabe
Erica er utdannet sosionom, og har hatt barn og unge som sitt arbeidsfelt de siste årene. Hun jobber som SLT koordinator i Larvik kommune og har et tett samarbeid med lokalt politi.