Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018 avholdes i Bergen den 24. oktober. Sted for konferansen er Universitetsaulaen i Bergen.

Tema

Årets konferanse vil fokusere på samarbeid mellom politi og kommune i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Påmelding

Det vil være begrenset antall plasser på konferansen. Påmelding åpner mandag 6. august. Link til påmelding kommer på denne siden.

Arrangører

Årets konferanse arrangeres av Vest Politidistrikt i samarbeid med Politidirektoratet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Program

08:00–08:50

Kaffe og registrering

09:00–09:15

Åpning
Representant fra regjeringen

09:15–09:20

Velkommen
Dag Rune Olsen – rektor ved UIB

09:20–09:40

Forebygging som primærstrategi i politiet og forventninger fra kommunene
Erlend Horn – byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune og representant fra POD

09:40–10:00

Samarbeid i praksis
Sølve Sætre Bergen kommune, Pål Tore Haga Vest pd, Elisabeth Harnes RVTS Vest og Faicel Chaaibi Bergen mosk

10:00–10:20

Pause

10:20–11:00

Organiseringen av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i skandinaviske kommuner
Robin Andersson Malmros – doktorand -  Segerstedtinstitutet -  Gøteborg universitet

11:00–12:00

Lunch

12:00–12:15

Kulturinnslag

12:15–12:45

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – hva er kommunens rolle?
Stian Lid ved – forsker ved HIOA

12:45–13:15

Høyreekstremisme
Elisabeth Ivarsflaten – førsteamanuensis ved institutt for sammenliknende politikk - UIB

13:15–13:25

Pause

13:25–14:10

Samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunnet
Mohammed Kozbar – styreformann ved Finsbury Park moske London

14:10–14:40

Hvordan forebygge radikalisering?
Linda Noor – daglig leder i MINOTENK

14:40–15:00

Oppsummering og refleksjon v/foredragsholderne

15:00–15:05

Avslutning