Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018 avholdes i Bergen den 24. oktober. Sted for konferansen er Universitetsaulaen i Bergen.

Påmelding

Konferansen er fulltegnet, og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Tema

Årets konferanse vil fokusere på samarbeid mellom politi og kommune i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Arrangører

Årets konferanse arrangeres av Vest Politidistrikt i samarbeid med Politidirektoratet og Bergen kommune på vegne av Justis-og beredskapsdepartementet.

Program

08:00–08:50

Kaffe og registrering

09:00–09:15

Åpning

Representant fra regjeringen

09:15–09:25

Velkommen

Dag Rune Olsen – rektor ved Universitetet i Bergen

09:25–09:45

Forebygging som primærstrategi i politiet og forventninger fra kommunene

Erlend Horn – byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune og representant fra Politidirektoratet

09:45–10:05

Samarbeid i praksis

Sølve Sætre – Bergen kommune,
Pål Tore Haga – Vest politidistrikt
Elisabeth Harnes – RVTS Vest
Faicel Chaaibi – Bergen moské

10:05–10:25

Pause

10:25–11:00

Organiseringen av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i skandinaviske kommuner

Robin Andersson Malmros – doktorand ved Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet

11:00–12:00

Lunsj

12:00–12:15

Kulturinnslag

12:15–12:45

Samordning og samarbeid mellom aktører innen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Stian Lid – forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslomet – storbyuniversitetet

12:45–13:15

Høyreekstremisme

Elisabeth Ivarsflaten – professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

13:15–13:25

Pause

13:25–14:10

Samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunnet

Mohammed Kozbar – styreformann ved Finsbury Park moské i London

14:10–14:40

Presentasjon av boken «Radikalisering – fenomen og forebygging»

Linda Noor – daglig leder i MINOTENK

14:40–15:00

Oppsummering og refleksjon

Foredragsholderne

15:00–15:05

Avslutning