Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019 avholdes i Stavanger tirsdag 22. oktober.

Årets konferanse arrangeres av Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Stavanger kommune og Politidirektoratet, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Sted for konferansen blir Quality Airport Hotel Stavanger (Sola).

Konferansen vil belyse flere tema innen blant annet høyreekstremisme og forebygging.

Påmeldingsfristen var 8. oktober. Konferansen er fulltegnet.

Program

09:00

«Skada gods»
Tore Renberg

Åpning av konferansen
Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Velkommen til Sør-Vest politidistrikt
Hans Vik, politimester

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – hva har vi lært og hva er utfordringene fremover?
Benedicte Bjørnland, politidirektør

Sammen mot voldelig ekstremisme i Stavangerregionen 
Ellen Heggli Snilsberg, Sør-Vest politidistrikt, og Helen Færøy, SLT-koordinator i Sola kommune

10:00

Pause

10:15

Veien inn – og ut av høyreekstremismen
Kimmie Åhlen, tidligere høyreekstrem

11:15

Lunsj

12:00

Den Nordiske Motstandsbevegelsen, Nordisk styrke og SIEGE-miljøene
Vegar Martinsen, Oslo politidistrikt

Radikalisering: Diskurser og effekter av radikaliseringsforebygging i Skandinavia
Erik Lindbæk Kruse og Nerina Weiss, Fafo

13:00

Pause

13:15

Returnerte kvinner og barn. Re-integrasjon og hjelpebehov
Lars Lyster, RVTS Øst

The Intricate Economics of Terrorism; How terrorism interact with our daily life?
Loretta Napoleoni, journalist og forfatter

14:15

Pause  

14:30

Universitet- og høyskolesektorens verktøy for forebygging
Jorid Bodin, OsloMet

Forebygging av radikalisering – et kritisk blikk
Sissel Haugdal Jore, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger

15:15

Avslutning
Hans Sverre Sjøvold, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste