Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

Tid: Fredag 20. oktober 2017 kl. 09:00-15:30
Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4, Oslo

 

Nett-tv Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

08:00–08:50: Registrering og kaffe

09:00–09:15: Åpning
Representanter fra regjeringen

09:15–10:00: Dialog – et våpen i kampen mot ekstremisme?
Joakim Hammerlin – lektor ved Nansenskolen, Lillehammer

10:00–10:30: Tros- og livssynsdialog i et flerkulturelt samfunn. Dialog som forebyggende verktøy mot utenforskap, intoleranse, og ekstreme holdninger
Chimen Darbandi – styreleder i Dialogpilotene

10:30–10:45: Pause

10:45–11:30: Dyster vinter og fin vår – en historie om dialog som forebyggende metode i skolen
Birgit Ovesen – rektor ved Kroken skole, Tromsø

11:30–12:15: Å undervise i kontroversielle temaer – praktiske verktøy for en inkluderende skole og forebygging av ekstremisme
Jennie Holck-Clausen – rådgiver ved Det Europeiske Wergelandsenteret

12:15–13:15: Lunsj                    

13:15–14:00: Dialoggrupper for foreldre
Berit Berg – professor og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning

14:00–14:45: Forebyggende familiearbeid i familievernet
Margrethe Treider – psykolog og familieterapeut ved Enerhaugen familievernkontor

14:45–15:00: Pause

15:00–15:25: Oppsummering og refleksjon
Foredragsholderne

15:25–15:30: Avslutning                         

Stands i fellesområdet

Følgende intitusjoner er representert med stand i fellesområdet:

  • KRUS
  • RVTS Øst
  • RVTS Vest
  • Oslo politidistrikt – Dialogpolitiet
  • PLATTFORM

Påmelding 

Påmeldingsfristen var 1. september 2017. og det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Ansatte i førstelinjen vil bli prioritert som deltagere. Plass på konferansen blir bekreftet senest 15. september 2017.